S t e m m e d o k t o r  
E r h v e r v s l i v e t s  s t e m m e t r æ n i n g


FORDELE VISION PROFIL PRODUKTER PORTEFØLJE KONTAKT / INFO


Stemmedoktor praktiserer i Aarhus og København.
Stemmedoktors unikke stemmetræningsprogram er designet til at hjælpe dig
med, at formidle dit budskab på en enkel, effektiv og troværdig måde.S T E M M E B R U G     G E N N E M S L A G S K R A F T     T R O V Æ R D I G H E DC O A C H I N G     F O R E D R A G     W O R K S H O P

2 0 0 6 - 2 0 1 4