S t e m m e d o k t o r  
E r h v e r v s l i v e t s  s t e m m e t r æ n e r


FORDELE VISION PROFIL PRODUKTER KONTAKT / INFO
Styr på stemmen (Læs anmeldelse her)

I denne bog handler det om at tale på en sund og klangfuld måde. At få styr på stemmen så du kan udtrykke dig effektivt og interessant for din modtager. Bogen danner grundlag for et forløb hos Stemmedoktor.

Fakta om bogen
Titel: Styr på stemmen
Forfatter: Hans Toft-Olsen
Indhold: Stemmetræning med illustrationer og øvelser
Online lydfiler til alle bogens øvelser
Vejl. pris:168 kr.S T E M M E B R U G

G E N N E M S L A G S K R A F T


2 0 0 6 - 2 0 1 8